تمام دوست داشتنی هایم اینجاست...

با سکوت حرف می زنم ...

 

 

بالاخره هر کس که بی دلیل رفته

یه روز هم بی دلیل بر می گرده

خیالت و خیالم جم!!!

.

.

.

 

+ اومدم  خونه تکونی ...

شما چطورین؟

+ تاريخ سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393ساعت 18:58 نويسنده جوانه |