جوانه

تمام دوست داشتنی هایم اینجاست...

عشق حالش بهتر می شود 

 

.

.

کاش راهم

از میان آسمان می گذشت

از میان  همه ی  کلمه های

                                   سر آسیمه‌ی بلا تکلیف...

کاش خداوند کمی  - فقط کمی -

"یقین" می ریخت  کف دلم

آن وقت -دلم-

سنگینی می کرد سمتِ

آسمان !... 
 
 
 

 +"عشق " یک خلوت ِ آرام می خواهد

تا  دانه های تسبیح دلش را به بند ِ مهربانی او زنجیر کند...

 

++ اینجا مدتی به روز نمی شود ...

+ تاريخ شنبه سی و یکم خرداد 1393 ساعت 3:37 نويسنده جوانه |