تمام دوست داشتنی هایم اینجاست...

نیامدنت ...

 

دل من  باور ندارد دوریت را

بهانه میگیرد!

اما نگران نباش

این بار هم نیامدنت را سپردم به فراموشی...

مبادا خیال دلم آشفته شود

کاش بدانی

همین که باشی

                 برای من

                          دلم

                             و دستانم

                                     کافی ست....

 

 

+ یادم رفت خیالم را پر از هوای بودنت کنم

تا اینهمه

بیقرار نبودن هایت نباشد ....

.

.

 من کلا فکر می کنم بهتره درب اینجا رو گِل بگیرم ...


ادامه مطلب
+ تاريخ یکشنبه ششم مهر 1393ساعت 11:22 نويسنده جوانه |