جوانه

تمام دوست داشتنی هایم اینجاست...

چیزی ز ماه بودن تو کم نمی شود ...

 

کاش با تمام بدی هایی که هر بار با تن نحیفم

 این سو و آن سو می کِشم،

این بار رها شوم از این همه درد،

از این خود زنی های مدام 

از این عبورِ بی سرانجام...

.

.

مهربان ِ صبور قصه های من!

من قرار شکسته ام؟؟!

باشد! اصلا قبول؛

 می شود باز دوباره، به نام بلند ِشما

آسمان ِ دلم آبی شود؟!

 

.

.

پ.ن:

 + از خودم دلخورم

گاهی دلم با محبتی کوچک هر جایی می شود

سرت را به سمت من برگردان خدا !! ...

و

مرا تنگ در آعوش بگیر ..

+ تاريخ شنبه چهارم مرداد 1393 ساعت 0:0 نويسنده جوانه |